Kepada:
Bahagian Sumber Manusia Kumpulan
Tenaga Nasional Berhad
No.129, Jalan Bangsar 59200 Kuala Lumpur

 

SYARAT & TERMA – PENZAHIRAN DATA MAKLUMAT ANGGOTA (AKTA 709)

 1. Saya bersetuju dan memahami dengan jelas Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, yang dinyatakan.
 2. Saya bersetuju memberi kebenaran kepada Tenaga Nasional Berhad & Koperasi TNB untuk menyediakan maklumat peribadi yang diperlukan oleh kedua-dua organisasi bagi tujuan berikut:
  1. Memberi kebenaran kepada Koperasi memaklumkan jumlah pembiayaan dan potongan gaji bulanan kepada Tenaga Nasional Berhad
  2. Memberi kebenaran kepada Tenaga Nasional Berhad memaklumkan kepada Koperasi TNB notis menamatkan perkhidmatan / bersara yang diterima dari saya
  3. Memberi kebenaran kepada Koperasi TNB memaklumkan baki pembiayaan kepada Tenaga Nasional Berhad sekiranya saya menamatkan keanggotaan Koperasi Tenaga TNB atau menamatkan perkhidmatan bersara dari Tenaga Nasional Berhad
  4. Memberi kebenaran kepada Tenaga Nasional Berhad membuat potongan gaji dari faedah persaraan dan pampasan yang bakal saya terima bagi tujuan menjelaskan apa-apa baki pembiayaan dan bayaran yang masih tertunggak dengan Koperasi TNB
  5. Untuk urusan bayaran balik wang anggota yang masih tersimpan di Koperasi TNB, sekiranya ada.

Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.