FAQs

Customer Service

Call us at 03-22824660 or
WhatsApp us at 019-7124513
for more information.

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada kakitangan TNB dan syarikat yang berkaitan dan status jawatan adalah tetap.

1. Warganegara Malaysia;
2. Telah mencapai umur lapan belas tahun;
3. Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini; dan
4. Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun

Untuk memohon pembiayaan Koperasi, tuan/puan perlu melengkapkan borang permohonan
pembiayaan berserta dokumen sokongan yang perlu dihantar ke alamat pejabat Koperasi TNB
seperti berikut:-

Koperasi Tenaga Nasional Berhad
No. 96 Jalan Bangsar 59200 Kuala Lumpur.

Dokumen sokongan yang diperlukan ialah:-
a. Satu (1) salinan kad pengenalan peminjam (depan dan belakang)
b. Satu (1) salinan penyata gaji terbaru (3 bulan)
c. Satu (1) salinan kad pengenalan penjamin-penjamin (depan dan belakang), jika memohon pembiayaan berjamin
d. Satu (1) salinan bil elektrik/ air

a. Muat turun dari laman sesawang Koperasi TNB iaitu di https://www.koptnb.com/borangborang/1.%20BORANG%20PERMOHONAN%20PEMBIAYAAN.pdf
b. Mengunjungi Pejabat Koperasi TNB di 96 Jalan Bangsar, Kuala Lumpur;
c. Mengunjungi Koptown@HQ di Ibu pejabat TNB, Jalan Bangsar, Kuala Lumpur;
d. Mengunjungi KopTown@ILSAS di ILSAS, Kajang;

a. Telah menjadi anggota selama tiga (3) bulan.
b. Pekerja tetap TNB atau subsidiari TNB.
c. Melepasi tapisan had kelayakan potongan gaji (perlu mengemukakan tiga (3) bulan slip gaji terkini untuk d.pengiraan “Debt Service Ratio” (DSR) Bank Negara Malaysia. Had kelayakan
potongan gaji adalah seperti berikut:-

Gaji Pokok RM2,000 kebawah, DSR maksima ditetapkan ialah 50%.
Gaji Pokok RM2,001 ke atas, DSR maksima ditetapkan ialah 60%.

Bagi permohonan yang lengkap, tempoh proses kelulusan adalah selama 2 hari bekerja.

Anggota akan mendapat pesanan /order dari Vendor selama 14 hari bekerja. Semua produk adalah pre-order.

Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.